cdahk

Op woensdag 20 maart a.s. vergadert de fractie van CDA Hollands Kroon in de Samenvaartkerk te Anna Paulowna (Molenvaart 421). De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 28 maart a.s. besproken. De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon