IMG 5737 640x480aaaa BorderMaker

Wij duiken net als de voorgaande jaren zes weken lang dagelijks in het zeer grote foto-archief van PeWi's Nieuwspagina en blikken dan even terug met een oud bericht.

Er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan, maar in de loop van 2013 was het eindelijk zover. De Turborotonde bij 't Verlaat werd in gebruik genomen. Het verkeer heeft lange tijd enige hinder gehad van de werkzaamheden, maar toen de rotonde gereed was, was dat snel vergeten.

Door de toename van het verkeer, zullen in de toekomst nog meer aanpassingen aan de weg naar Alkmaar (N242) moeten worden gedaan, om niet opnieuw voor een verkeerschaos te zorgen.

De doorstroming op deze weg laat op drukke tijdstippen soms nog te wensen over.