pvda16

Een nieuwe afdelingsvoorzitter een bekend gezicht.

In de Algemene Ledenvergadering van 2 juli is Paul Medema verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Folkert Niemantsverdriet stopt met het voorzitterschap van onze afdeling. Dus waren we genoodzaakt een nieuwe voorzitter te kiezen. Ons oud raadslid Paul Medema hebben we bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

In de ALV van 2 juli is Paul met algemene stemmen verkozen tot voorzitter.

Folkert stopt met zijn voorzitterschap, omdat hij en zijn vrouw het plan hebben opgevat om terug te gaan naar hun roots. Frislân bleef trekken en daar hebben ze nu de gelegenheid voor.