IMG 4430aa BorderMaker

De afgelopen weken hebben wij al kleine artikelen geplaatst over een nieuw project in Park De Meet. Er ging een zucht van verlichting door de bevolking, toen bleek dat de geplaatste piketpaaltjes niet voor een nieuw te bouwen gebouw zouden zijn.

Omdat er al heel veel geklaagd is over Park de Meet hebben in 2019 initiatiefnemers Hielko Mels en Dick Koster de handschoen opgepakt en hebben een denktank opgericht, om te inventariseren wat de knel- en aandachtspunten zijn van het park.

De denktank is inmiddels omgezet naar een stichting en bestaat uiteindelijk uit Joris van Langen, Janneke Dekker en Jan Koster en eerder genoemden, daarnaast heeft een bekende lokale hovenier zich bereid gesteld om met moeilijke vraagstukken te adviseren.

De doelstelling van de stichting is, “het behoud, verbeteren en eventuele uitbreiding van het bestaande, openbare en natuurlijke karakter van het park”.

Op zondag vertellen wij meer op deze Nieuwspagina over dit project.

Op zaterdag was al te zien, dat de handen uit de mouwen werden gestoken.