Privacyverklaring en algemene voorwaarden PeWi’s Nieuwspagina

U bezoekt een website die dagelijks positief nieuws brengt uit de voormalige gemeente Niedorp. Hier is geen plaats voor nieuws over branden, ongelukken en actiegroepen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten van PeWi’s Nieuwspagina, (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37147729). Hieronder vallen de website Pewinieuws.nl en het maandblad op papier PeWi’s Nieuwsblad.

Bij het gebruik van de diensten van PeWi’s Nieuwspagina kan het voorkomen dat er gegevens van u in ons bezit komen. Deze zullen met alle zorg worden behandeld en zeker nooit aan derden worden verstrekt.

Bij het inzenden van persberichten gaat u akkoord, dat deze digitaal of op papier worden gebruikt. Ook bij de ingezonden foto’s heeft de inzender reeds goedkeuring gekregen van de personen op de foto, om deze te kunnen plaatsen.

Doel van de website en het maandblad zijn om leuk en positief nieuws te brengen en vooral niemand te beschadigen of in een kwaad daglicht te stellen.

Foto's die gemaakt zijn door Peter Wittekoek van PeWi's Nieuwspagina, zijn op de website te herkennen aan het watermerk met © PeWi's Nieuwspagina.nl.

Het is ten strengste verboden om teksten en / of foto’s te gebruiken van deze Nieuwspagina of uit het Nieuwsblad zonder een vooraf schriftelijke bevestiging van PeWi's Nieuwspagina.

Nieuwsbrieven

15 mei 2018 is de allerlaatste Nieuwsbrief verzonden en de gegevens van de ontvangers zijn vernietigd. In de toekomst zullen er ook geen Nieuwsbrieven meer worden verzonden.

Contact opnemen

Mocht u via de E-mail contact opnemen met ons, dan krijgen wij uw E-mail-gegevens. Deze worden zo lang als nodig is bewaard op de beveiligde computer, om in de toekomst nog eens een vraag te kunnen stellen over een eventueel eerder ingezonden onderwerp.

Analytics

De website van PeWi’s Nieuwspagina (Pewinieuws.nl) verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die worden bezocht.

Beveiliging

Zowel de E-mailserver als de server van de website zijn dubbel beveiligd. De servers krijgen regelmatig een update en er zit een regelmaat in het aantal back-ups.

Foto’s en privacy

Peter Wittekoek van PeWi’s Nieuwspagina is altijd zichtbaar (bedrijfskleding) aanwezig op evenementen of bij activiteiten. Mocht dit niet zo zijn, dan maakt hij zich eerst bekend.

Bij het maken van foto’s zal eerst altijd de vraag worden gesteld of de personen op de foto willen en deze dan geplaatst mogen worden op de Nieuwspagina op Internet en of in het Nieuwsblad op papier. Indien personen niet op de foto willen, zal hier rekening mee worden gehouden.

Mocht er toch een foto van de website moeten worden verwijderd, dan gebeurt dat per direct als dit schriftelijk wordt aangemeld.

Beveiliging gegevens

PeWi’s Nieuwspagina respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van PeWi’s Nieuwspagina. Deze is alleen toegankelijk door Peter Wittekoek, eigenaar van PeWi’s Nieuwspagina.

PeWi’s Nieuwspagina spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt ten allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door PeWi’s Nieuwspagina zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan kunt u dat schriftelijk doen via:

PeWi’s Nieuwspagina

Populierenstraat 61

1731 ST Winkel

Wijziging van deze Privacyverklaring

PeWi’s Nieuwspagina behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018