IMG 2009aa BorderMaker

De start van de uitbreiding van het Winkelhart in Nieuwe Niedorp lijkt weer een stapje dichterbij te komen.

Het bestemmingsplan Trambaan, voor de uitbreiding van het winkelcentrum (Winkelhart) in Nieuwe Niedorp, heeft ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn meerdere zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen:

In te stemmen met de Nota Zienswijzen en het bestemmingsplan Trambaan, conform de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.

Binnenkort zal de gemeenteraad hier een beslissing over gaan nemen.

Het Hoefje ter hoogte van het Hoefplein zal anders worden ingericht, om het doorgaande vrachtverkeer te mijden, deze zullen gebruik gaan maken van de alternatieve routes over de Westfriesedijk en de Hartweg.

Wanneer dit alles van start zal gaan, blijft nog even afwachten.

Het plan om de verkeersstromen om het winkelcentrum te leiden is al in een eerdere fase van tafel verdwenen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan is dat op deze Nieuwspagina te lezen.