20190916 072748 2aa

Vandaag komt er een einde aan 42 jaar werken bij hetzelfde bedrijf.

Arie Blijleven gaat met pensioen.

De laatste werkdag bij Loonbedrijf K. van der Geest ging niet echt stilletjes voorbij.

pensio BorderMaker

Maandagmorgen in alle vroegte ging een colonne tractoren hem luid toeterend en met zwaailichten ophalen van huis.

Zo krijgt een 42-jarige loopbaan een mooi einde.