20220912 112739 002aa BorderMaker

De nieuwe zaak van de Etos in het Winkelhart naast de nieuwe Jumbo Supermarkt, begint steeds meer vorm te krijgen.

Met man en macht is men aan het werk om de winkel te vullen en klaar te zijn voor de opening op woensdag 28 september a.s..