IMG 5563aa BorderMaker

Bedrijvengroep Niedorp behaalt met Bedrijventerrein Winkelerzand opnieuw certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Winkelerzand in Winkel.

Gemeente Hollands Kroon is opnieuw gecertificeerd in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Op vrijdag 25 november werd het nieuwe certificaat “Continue Samenwerken” uitgereikt. Dit certificaat werd uitgereikt aan de samenwerkende partijen de gemeente Hollands Kroon, de politie, de brandweer en de Bedrijvengroep Niedorp.

Wat is het keurmerk veilig ondernemen?

In een Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven ( KVO-B) werken het georganiseerd bedrijfsleven, de gemeente, politie en brandweer samen om de criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen te beperken en de veiligheid te vergroten. Het KVO vormt de structuur om die samenwerking tot stand te brengen.

Als eerste wordt de samenwerking vormgegeven. De partijen stellen een werkgroep samen en ondertekenen een intentieverklaring. Het proces wordt begeleid vanuit MKB-Nederland. Daarna wordt een veiligheidsanalyse gedaan. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en de cijfers worden geanalyseerd. Vervolgens stellen de partijen een plan van aanpak op en ondertekenen het convenant. Daarna vragen zij het KVO-B aan: er wordt een audit uitgevoerd en een certificaat Basis Samenwerken uitgegeven. Dit is een aantal jaren geldig. Vervolgens worden de maatregelen en de activiteiten uit het plan van aanpak uitgevoerd. Dan volgt een evaluatie: de analyse en het plan van aanpak worden bijgesteld. Het plan van aanpak wordt vernieuwd. Daarna vraagt het samenwerkingsverband een hercertificering aan. Er vindt een audit plaats en het certificaat continu samenwerken wordt afgegeven. Deze is meerdere jaren geldig.

Wat levert dit op?

Het belangrijkste van het KVO traject is het vergroten van het bewustzijn bij de ondernemers aangaande de veiligheid en de samenwerking van alle partijen. Men weet wat er op het terrein speelt en bij problemen zijn er korte lijnen. Daarnaast betekent het opnieuw behalen van het certificaat ook voor de ondernemers dat zij met een kopie van het certificaat een korting bij hun verzekeringsmaatschappij kunnen verkrijgen.