20200529 153949 002aa BorderMaker

Na een voortijdige sluiting, gaat het terras bij café Beentjes in Winkel op zaterdag 12 juni a.s. om 12.00 uur weer open.

Als iedereen zich aan de spelregels blijft houden, dan kan dit welicht een nieuwe start zijn van een prachtig zomerseizoen.