IMG 2301aa BorderMaker

De Lintjesregen verliep dit jaar door het Corona-virus even anders dan de voorgaande jaren.

Burgemeester Rian van Dam had de personen reeds op de hoogte gebracht per telefoon op 24 april j.l. en vandaag werden de Koninklijke Onderscheidingen rondgebracht door de Burgemeester zelf, die echter de versierselen niet mocht opspelden en een familielid van de gedecoreerde personen de eer gaf.

In de plaatsen Kolhorn, Nieuwe Niedorp en 't Veld was ondergetekende ook even van de partij, om de plechtigheid bij te wonen.

De heer J. Groet (03-02-1951)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Kolhorn

De heer Groet is vrijwilliger in het jeugdbestuur van VV Kaagvogels en bekleedt vanaf 1980 tot heden diverse functies bij HSV Vischlustvereniging, waar hij vanaf 1961 lid van is. Ook zet hij zich vanaf 1989 in voor de Biljartvereniging Klein Begin. Hij zorgt dat de biljarts klaarstaan en dat de catering op orde is; dat doet hij tot op heden. Ook is hij wedstrijdleider bij de SOOS en verzorgt hij daar de inwendige mens.

IMG 2307aa BorderMaker

De heer Th. Broersen (29-11-1949)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: Nieuwe Niedorp

De heer Broersen heeft tot 2016 verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de handbaltak van VZV en is bestuurslid van de Paaspolderloop. Hij is medeoprichter en bestuurslid van De Roode Eenhoorn; een woonzorghuis voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking.

IMG 2318aa BorderMaker

De heer A. Hahn (21-12-1947)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Woonplaats: ’t Veld

De heer Hahn zet zich al zo’n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP ’t Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in ’t Veld. Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot heden, deel uit van de WMO adviesraad. Hij was betroken bij het uitbreidingsplan ’t Veld Noord, de locatie bepaling van de brede school en het plaatsen van AED’s.

Ook is hij betrokken bij de jaarlijkse NL-Doet actie in ’t Veld en Zijdewind. Meneer Hahn is lid van het koor Interamvo;. Hij is daar de zingende penningmeester en levert zijn bijdrage aan de maandelijkse oud papier inzameling. Ook is hij penningmeester van PCI St. Martinus (Parochiële Caritas instelling). Deze instelling biedt een geldelijke ondersteuning aan minder draagkrachtigen en materiele hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Meneer Hahn zet zich in als VOA en is lid van de werkgroep burgerparticipatie.