029 640x480 BorderMaker

Wonen Plus Welzijn biedt in samenwerking met de LSBO-HK alle senioren van 75 jaar en ouder de mogelijkheid om deel te nemen aan het preventief seniorenonderzoek.

Wij willen graag in beeld krijgen hoe uw leven er op dit moment uitziet en waar u behoefte aan heeft. Het onderzoek geeft onze organisaties een goed beeld van wat er leeft.

Met deze signalen kunnen we samen met de gemeente en andere organisaties knelpunten vaststellen en inspelen op een goede toekomst voor ons allen in Hollands Kroon.

We roepen iedereen van 75 jaar en ouder in Hollands Kroon op aan het onderzoek mee te werken.

Indien u de brief met de inlogcode kwijt bent dan kunt u deze verkrijgen via Wonen Plus Welzijn, telefoonnummer 0223-535826.