IMG 3807 BorderMaker

Nadat een aantal inwoners een oproep had gedaan om zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp van een grondige opknapbeurt te voorzien, heeft het college van B & W de opdracht gegeven om zwembad De Rijd te renoveren.

Ondertussen voerde de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord HN een inspectie uit die leidde tot vroegtijdige sluiting van het zwembad vanwege de geconstateerde gebreken op gebied van hygiëne en veiligheid.

"Als we het zwembad de komende 15 jaar willen behouden, moet achterstallig onderhoud worden uitgevoerd en moet het zwembad worden gerenoveerd", aldus Wethouder van Gent.

De geraamde kosten voor renovatie bedragen € 1.070.000, - incl. Btw, een reservering voor onvoorzien en overhead.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met renovatie van zwembad De Rijd en hiervoor een krediet van €1.070.000 incl. btw en de posten onvoorzien en overhead beschikbaar te stellen.

Het laatste woord is dus aan de gemeenteraad van Hollands Kroon, die er in maart een beslissing over gaan nemen.

Als de renovatie doorgaat, dan zal het zwembad waarschijnlijk het gehele seizoen gesloten zijn.