wooncompagnie 2aa

Bij een nieuwe Koers hoort een nieuwe missie

Samen zorgen wij voor fijne buurten met voldoende woonaanbod voor mensen met weinig koopkracht. Met deze missie maken we duidelijk dat we met een brede blik naar onze opgaven kijken. De formulering is een stuk ruimer dan de afgelopen jaren, toen we ons toespitsten op 'de best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs.' Die verbreding heeft ook gevolgen voor onze manier van werken. Op dat gebied moeten we zowel dingen aanleren als afleren.

Werken aan een samenhangende woningmarkt met gevarieerd woonaanbod voor verschillende groepen bewoners, door te doen wat ter plekke nodig is. Dat is dé opdracht die we onszelf voor de komende jaren meegeven. Makkelijker gezegd dan gedaan, dat realiseren wij ons best.

Wijken met een plek voor iedereen

Op vier manieren gaan we bij Wooncompagnie terrein terugwinnen. Zo gaan we werken aan buurten waar mensen zich thuis voelen, met herkenbare blokken binnen gevarieerde wijken én met actief buurtbeheer. Wooncompagnie wil meer woonmogelijkheden creëren voor woningzoekenden die nu onvoldoende aan bod komen. Denk aan mensen met een middeninkomen, starters en senioren met een zorgvraag. Tenslotte zijn er mensen in een buurt die meer aandacht verdienen. Dit zijn zowel mensen die beperkte woonvaardigheden hebben als actieve bewoners die zich in willen en kunnen zetten voor de buurt. En natuurlijk gaan we volop bouwen om dat gevarieerde woonaanbod te kunnen realiseren.

Andere woonconcepten

Wonen in het project Winkelmadepark is anders wonen. Toekomstige bewoners zijn bij de toewijzing geselecteerd op hun instelling en enthousiasme. Bewoners die omkijken naar elkaar en samen met hun buren ervoor willen zorgen dat het prettig wonen is in Winkelmadepark. Iedere bewoner zet zich acht uur per maand in voor de buren en de buurt, waarbij ze kunnen kiezen uit diverse opties. Hoe dat gaat ziet u in de documentaire die filmmaker Frans Bromet maakte over de bewoners op Winkelmadepark.

Doen wat ter plekke nodig is

Wooncompagnie gaat steeds meer gebiedsgericht haar activiteiten uitvoeren met een focus op vijf kerngemeentes. Niet overal hetzelfde doen, maar variëren per wijk. Met ambassadeurs en lokale regisseurs gaan we op zoek naar hoe we het verschil kunnen maken en bewoners, buurten en woningen kunnen verbinden. Onze nieuwe Koers is een kompas, het geeft ons en u een richting. De komende jaren blijven en gaan we graag met u in gesprek over welke onderdelen we elkaar kunnen versterken.