20230309 123949aa BorderMaker

In Winkel zijn op meerdere plaatsen borden neergezet met het verbod om te parkeren op donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart op de aangegeven plekken.

In verband met graafwerkzaamheden is dit parkeerverbod nodig.

Er is tevens een wegsleepregeling van kracht.