IMG 20230316 WA000012580aabb

De Enquête inzake behoeften nieuw Toekomstbestendig Sportcomplex Nieuwe-Niedorp/Winkel zal ook bij u op de mat vallen, vul hem in en deponeer hem in de bus bij de ingang van de Jumbo supermarkt in het Winkelhart te Nieuwe Niedorp. Digitaal aanleveren is ook mogelijk, klik dan op de link onderaan dit bericht.

 

Enquête inzake behoeften nieuw Toekomstbestendig Sportcomplex Nieuwe-Niedorp/Winkel

Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex is voornemens om in samenwerking met gemeente Hollands Kroon een nieuw gezamenlijk sportcomplex te realiseren voor de dorpskern Nieuwe-Niedorp/Winkel en omgeving ter vervanging van de bestaande accommodaties. Vooral de ouderdom en de versnippering van de huidige accommodaties onderbouwen dit voornemen. De plannen zijn geïnitieerd door diverse sportstichtingen, verenigingen en particuliere organisaties.

De initiatiefnemers zijn:

Sportstichting Nieuwe-Niedorp, Tennisclub Winkel-Niedorp, h.v. Nieuwe-Niedorp, v.v. Winkel, v.v. Nieuwe-Niedorp, instructiebad De Wirg en Stichting Niedorphal.

Later sloten zich aan:

natuurbad de Wirg, zwembad de Rijd, s.v. Sparta, Fysio Niedorp, Kappio, IJs & Volksvermaak, IJsclub Winkel, WJN, Scouting Niedorp, Winkels Harmonie en Niedorps Fanfare.

IMG 0687aa BorderMaker

In opdracht van de Stichting heeft het bureau Treem een behoeftenonderzoek gedaan naar het ruimtebeslag van het nieuwe complex. Hiervoor hebben alle deelnemers hun input kunnen doen. Het nieuwe complex zal een ruimte beslaan van ca. 10 hectare.

Sport en het bevorderen van de vitaliteit van de bewoners is de basis voor deze accommodatie-behoefte. Echter willen we dit initiatief niet alleen richten op sport, maar ook breder. We denken hierbij nadrukkelijk aan het bevorderen van welzijn en maatschappelijke betrokkenheid. Om die reden willen we naast een grote verscheidenheid van stichtingen, verenigingen en andere organisaties die bij ons bekend zijn, ook de nog niet bij ons bekende initiatieven en behoeften op dit gebied van de bewoners van de voormalige gemeente Niedorp hierbij betrekken. Daarbij benadrukken we dat we geen concurrentie willen aangaan met bestaande accommodaties als dorpshuizen en cafés.

Via deze weg willen wij u van harte uitnodigen om deze korte enquête in de vorm van een vragenlijst in te vullen. Deze resultaten worden meegenomen in ons onderzoek naar de wensen voor een nieuw complex en de beleving die organisaties en bewoners hebben bij dit initiatief.

U kunt de vragenlijst digitaal invullen op: https://www.survio.com/survey/d/U5C2U3K8W2J0P9K4A

Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

De regiegroep van het Toekomstbestendige Sportcomplex