wirg2 Custom

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Natuurbad de Wirg op maandag 3 april 2023 om 20.00 uur in het overdekte zwembad de Wirg.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststellen van de agenda

4. Notulen ALV van 28-3-2022.

5. Verslag seizoen 2022

6. Financieel verslag 2022

7. Contributie en ledenadministratie 2023

8. Vrijwilligers

9. Werkochtend 15 april

10. Nieuwe sportcomplex plan

11. Rondvraag

12. Sluiting