inputbbb

5e grote wegafsluiting A.C. de Graafweg

De 5e grote wegafsluiting van de A.C. de Graafweg is gestart op 8 januari en duurt tot juni 2024.

De ovonde, Dijkweg en Langereis blijven wél open tijdens deze wegafsluiting. De A.C. de Graafweg is van de ovonde tot aan Verlaat afgesloten voor herinrichting. Tijdens deze fase van de herinrichting wordt de weg verbreed, vernieuwen we het fietspad en sluiten we rotonde Frik aan op de A.C. de Graafweg. Ook vervangen we de verouderde waterverbindingen (duikers).

Omleiding bestemmingsverkeer

Om het verkeer te spreiden, zijn er 2 omleidingsroutes. Een omleidingsroute loopt via kruising Pade/Koningspade en Mienakker, Langereis en Ooievaarsweg. De andere omleiding loopt via Langereis en Ooievaarsweg.

Omleiding doorgaand en vrachtverkeer

Het doorgaand en vrachtverkeer blijven gebruik maken van de omleidingsroutes via de A7, N242 en N239.

Verkeersdrukte blijvend monitoren

De verkeersdrukte op de omleidingsroutes en omliggende wegen blijft de provincie monitoren. Dat gebeurt met tellingen, eigen observaties en meldingen van bewoners en weggebruikers. Zonodig worden extra maatregelen genomen. Ook worden er tijdens de afsluiting regelmatig prikacties en controles uitgevoerd.

Verkeersveiligheid verbeteren

Met de herinrichting van A.C. de Graafweg wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming garanderen. Voor de veiligheid wordt de rijbaan verbreed van 6,10 naar 7,60 meter. Door het aanleggen van een erftoegangsweg kunnen bewoners via de rotonde Frik en ovonde veilig invoegen. Over het hele traject wordt het fietspad breder en ligt het verder van de weg af.