3320778 1 org

Op dinsdag 5 november is iedereen van harte welkom, om deze bijeenkomst bij te wonen.

Van 19.00 uur tot 21.00 uur krijgt men uitleg over het ontwerp-inpassingsplan Herstructurering N241, tussen Verlaat en Schagen.

De bijeenkomst zal worden gehouden in "De Vriendschap", Rijdersstraat 92 in 't Veld.