IMG 0614 BorderMaker

Hiermee nodigen wij jullie uit om aanwezig te zijn bij de voorjaarsvergadering van de Floralia.

Deze wordt gehouden op woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur in de Prins Maurits.

AGENDA:

01. Opening

02. Evt. opmerkingen notulen najaarsvergadering 2018

03. Mededelingen en ingekomen stukken

04. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

05. Uitleg omzetting vereniging naar stichting door Jacqueline Wegink

06. Verslag kascommissie - Benoemen nieuwe kascommissie

07. Aftreden en bedanken bestuursleden

PAUZE

08. Kraangebruik

09. Onderwerpen indienen

10. Kratten inleveren

11. Rondvraag

12. Sluiting

Noteert u deze datum ook in uw agenda? Wij kijken uit naar een enthousiaste opkomst!

Wij hopen deze avond veel titels te kunnen noteren, graag voorzien van een voorbeeld.