20180914 120440 BorderMaker

De kermis in Kolhorn is in volle gang.

Vrijdag vond de onthulling plaats van een replica van de muurschildering uit Schippers Welvaren in de Sportkantine van de voet- en handbalvereniging in Kolhorn.

20180914 150836 BorderMaker

Met een gezellige kermisbingo is het programma van start gegaan.

Zaterdagavond staat er een fout feest op de planning m.m.v. Stephan Barneveld.