provincie noord holland 640x480

Noord-Hollanders praten mee over hun nieuwe commissaris van de Koning.

holl kr

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren.

holl kr

holl kr

Op donderdag 17 mei 2018 is de landelijke actie ‘NIXzonderID’ gestart.

IMG 6178 640x480 BorderMaker

Surplus en Hollands Kroon ondertekenen overeenkomst voor opknappen OBS Op Avontuur in Kolhorn.

holl kr

In Hollands Kroon hebben we veel wegbermen en sloten in beheer.

holl kr

Ook in 2018 extra controles op huisvesting van arbeidsmigranten in Hollands Kroon.

holl kr

De burgemeester heeft nieuwe, aangescherpte beleidsregels op basis van de Opiumwet vastgesteld.

holl kr

holl kr

De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018.

holl kr

Op woensdag 9 mei organiseren we een informatiebijeenkomst over het opknappen van het Kolhornerbos.

holl kr

Zuidema Groenvoorzieningen uit Slootdorp is ook dit jaar verantwoordelijk voor het verwijderen van onkruid op verharding, zoals trottoirs en pleinen, en het vegen van de goten.

holl kr

Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding?