holl kr

In mei heeft u mee kunnen denken over de vraag 'Welk type burgemeester vind jij passen bij Hollands Kroon?'

Via het online forum Argu hebben wij zo’n 70 reacties binnengekregen. Iedereen die heeft meegedacht; bedankt! De input is meegenomen bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon.

Het concept is inmiddels klaar. De profielschets wordt besproken in de raadsvergadering van 19 juni in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.