IMG 1721 BorderMaker

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Hollands Kroon hebben 17 personen gesolliciteerd, onder wie 1 vrouwelijke kandidaat.

Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Van deze kandidaten hebben/hadden 12 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2019 worden benoemd.