holl kr

Alcoholcontroles vinden het gehele jaar plaats en zo ook in de zomer.

De boa’s voeren deze controles uit en zij letten erop of de Drank- en Horecawet wordt nageleefd door bijvoorbeeld horecaondernemers, supermarkten en sportverenigingen.

Doel

Het doel van de controles is om het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Een andere doelstelling is om alcohol gerelateerde overlast terug te dringen.