holl kr

Als voorbereiding op de ontwikkeling van een kunst- en cultuuradviesraad gaat de Werkgroep Kunst en Cultuur in gesprek met alle organisaties op dit vakgebied binnen de gemeente.

Iedere avond wordt een ander deelgebied binnen de kunst en cultuur besproken. We nodigen belangstellenden van harte uit aanwezig te zijn op één van de avonden.

Meer informatie