holl kr

Inspreekuur voor inwoners en belanghebbenden met gemeenteraad.

Vanaf november kunnen inwoners en belanghebbenden niet meer inspreken tijdens raadsvergaderingen.

In de plaats hiervoor organiseert de gemeenteraad een inspreekuur op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering. Op deze manier hebben zowel de insprekers als raadsleden meer tijd om over uw onderwerp praten en vragen te stellen.

Het eerste inspreekuur is op dinsdag 30 oktober 2018 om 20.00 uur. Als u wilt inspreken dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de Gemeente Hollands Kroon.