Pb. 04 Voetbrug aan Langereis tussen Oude Niedorp en Hoogwoud BorderMaker

Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon

Wegbeheer voor de gemeente en waterbeheer voor het waterschap

De colleges van de gemeente Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereikten overeenstemming over de overdracht van 115 kilometer wegen naar Hollands Kroon. Deze wegen waren tot voor kort in beheer en eigendom bij het waterschap, maar zullen vanaf 1 januari 2020 worden overgedragen aan Hollands Kroon. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt in februari een definitief besluit over de overdracht.

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was van oudsher beheerder van polderwegen. In de jaren negentig kreeg Hollands Kroon al de buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna in beheer. Met deze overdracht krijgt Hollands Kroon ook de resterende wegen erbij, deze zijn vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp.

Focus

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Hollands Kroon kan zich vanaf 2020 volledig richten op beheer en onderhoud van álle wegen binnen de gemeente. De twee overheden zijn ook druk bezig met de voorbereidingen om het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van Hollands Kroon bij het waterschap onder te brengen.

Eén aanspreekpunt

Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Ook wordt het onderhoud op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Voordeel is dat inwoners vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen vragen; namelijk de gemeente.

Bestuurders tevreden met de overdracht

Volgens wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. "Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. We zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen, is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid.

Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: "Met dit bestuurlijke akkoord kunnen we de komende maanden verder werken aan de overdracht van beheerinformatie zodat Hollands Kroon in 2020 het wegbeheer in haar hele gemeente kan uitvoeren. Met de overname van hun stedelijk water door ons, ontstaat er voor iedereen een duidelijke verdeling: wegen van de gemeente en water van het waterschap".

Foto: Hoogheemraadschap