20180619 123457aa BorderMaker

Het contract voor onkruidbeheersing op verharding en vegen goten is eind maart 2019 voortijdig beƫindigd omdat de opdrachtnemer onvoldoende in staat was om de gevraagde kwaliteit te leveren.

Om voor de gemeente Hollands Kroon meer grip te krijgen op de kwaliteit is het voorstel om deze werkzaamheden voor vijf jaar onder te brengen bij haar partner HVC.

HVC voert deze werkzaamheden al uit voor diverse andere gemeenten en doet dat ook op een innovatieve en duurzame wijze.

Na een korte proefperiode is besloten dat HVC de werkzaamheden mag uitvoeren voor de rest van 2019.

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit vanaf 1 januari 2020 voor een periode van vijf jaar de onkruidbeheersing op verharding en het vegen van de goten in de woonkernen en op de bedrijventerreinen in te besteden bij HVC.

De onkruidbestrijding gaat gebeuren met heet water, waarbij de wortels tot in de kern worden geraakt. Na het seizoen zal duidelijk worden of deze methode efficiƫnter is dan de voorgaande.

Omdat HVC een interne partner is, hoefde er geen aanbestedingsprocedure te worden gestart.