holl kr

De gemeenteraad vergadert op 23 mei over kaders die bepalen of de bestemming van recreatiewoningen kan worden omgezet naar wonen.

De stukken kunt u in elk geval vanaf vrijdag 10 mei online inzien in onze vergaderkalender. Ter voorbereiding van de raadsvergadering vindt er op 14 mei een beeldvormende bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. Er is geen gelegenheid voor inwoners om tijdens deze bijeenkomst te reageren. U kunt uiteraard wel op andere manieren uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Meer informatie