holl kr

Op 3 oktober heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon zich laten informeren over de kwaliteitsmeting binnen het Sociaal Domein.

Naast het college hebben Incluzio Hollands Kroon, Leger des Heils en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hun kennis hierover gedeeld. Tijdens deze presentaties werd dieper ingegaan op de uitvoerende taken van de Jeugdzorg en de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Vanaf eind 2019 wordt door een onafhankelijke partij een doorlopend cliƫntenervaringsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hollands Kroon.