holl kr

Modder op de weg tijdens het oogstseizoen; laat u niet verrassen!

Het oogstseizoen is al een tijdje bezig. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen rondom boerderijen en landbouwvelden. Vooral wanneer boeren hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door grond die van landbouwvoertuigen afkomt. Houdt u daarom rekening met modder op de weg en gladheid. Om u op de werkzaamheden te attenderen is degene die de oogst binnenhaalt verplicht om de zogenoemde modderborden te plaatsen.

De vervuiler hoort de weg schoon te maken!

Direct nadat het werk klaar is, moet de vervuiler de weg schoon te maken. Helaas gebeurt dit nog niet altijd. Wees dus alert, ook als u geen borden ziet. Wij letten er in deze periode extra op dat er borden worden geplaatst en de weg weer netjes schoon wordt gemaakt.

Modder op de weg zonder borden? Meld het met Fixi!

Ziet u op de weg modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meldt het dan met de Fixi app. Hiermee kunt u zelf altijd en overal een melding maken met uw smartphone.

Nalatigheid landbouwer

Als blijkt dat de landbouwer nalatig is of is geweest dan nemen wij contact met diegene op. In veel gevallen wordt er een proces-verbaal opgemaakt met een boetebedrag van €220,-. Bij het niet juist schoonmaken van de weg gaan wij over tot het schoonmaken, waarbij de kosten worden verhaald op de veroorzaker.