20210208 124751 002aa BorderMaker

We zijn hard bezig om de sneeuwoverlast op onze wegen te verminderen.

Er rijden 30 units door Hollands Kroon om de gladheid te bestrijden. De verbindingswegen tussen de dorpen worden eerst sneeuwvrij gemaakt. Daarna zijn de woonwijken aan de beurt.