91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Op 26 februari 2021 ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2021.

Aanslagen digitaal verstuurd via Mijn Overheid

Ook dit jaar versturen wij de aanslagen digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid. Dit doen wij alleen als u bij Mijn Overheid heeft aangegeven dat u deze berichten digitaal wilt ontvangen. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt aangegeven dat er een bericht voor u klaar staat. Na inloggen met uw DigiD kunt u de aanslag bekijken. In dit geval ontvangt u de aanslag niet meer op papier.

Meer informatie