100 0313 BorderMaker

Sinds augustus 2012 ligt er een noodbrug over de Westfriesesluisbrug in Kolhorn. Een uitgebreide inspectie gaf aan dat het gebruik van de brug namelijk niet meer veilig was. Hierdoor kan de brug niet meer open. De sluis werkt nog wel, maar er kunnen geen boten met een mast of lading hoger dan 6.30 onderdoor.

Het is hoogtijd om de brug te vernieuwen. De sluis is van de provincie. De brug is van de gemeente. Daarom kijken we samen of er een vaste - of een beweegbare brug moet worden teruggeplaatst. We horen graag uw mening daarover. Die nemen we mee in onze beoordeling.

Een aantal feiten hebben we voor u uiteengezet:

• De brug werd in de oude (nog beweegbare) situatie gemiddeld 5x per jaar geopend.

• Een beweegbare brug kan het vervoer over water bevorderen.

• Op aansluitende vaarroutes liggen vaste bruggen (bij Schagen en Middenmeer) die de verdere doorvaarbaarheid verhinderen.

• Een beweegbare brug heeft jaarlijks meer onderhoud en beheer nodig dan een vaste brug. Dat kan tijdelijk verkeershinder geven en kost meer geld dan bij een vaste brug.

• Met een beweegbare brug kunnen schepen van alle hoogtes door de sluis.

• Een vaste brug is duurzamer en gaat langer mee dan een beweegbare brug.

• De gemeenteraad heeft in 2017 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de vervanging van de brug. Dat is niet voldoende om een nieuwe beweegbare brug te bouwen. Dat is wel voldoende voor een vaste brug.

• Een beweegbare brug kost ongeveer 5x meer dan een vaste brug.

Geef hier uw mening