91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

College besluit om de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 aan te bieden aan de raad

Zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en langs wegen. En mogelijk kleine windturbines bij agrarische bedrijven. Dat zijn de keuzes in de Regionale Energiestrategie (RES). In dit rapport beschrijft regio Noord-Holland Noord waar groene energie opwekken mogelijk is. Na vele overleggen met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere deelnemers is het rapport klaar. Het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon heeft op 20 april besloten om RES 1.0 aan te bieden aan de raad.

Meer informatie