20201203 144625 1aaaa

Voor de verdere ontwikkeling van woningbouwplan ’t Veld Noord worden nieuwe openbare ruimten aangelegd.

Aan de straten in de uitbreidingsfase moeten straatnamen worden toegekend.

Destijds, in 2009, heeft het toenmalige college besloten de staatnamen in dit plan te vernoemen naar ‘veldbloemen’. Het idee erachter is dat met deze straatnamen de associatie met het langdurig gebruik van het betreffende land voor landbouw en veeteelt en het agrarisch decor van ’t Veld in stand blijven.

thumbnail 20220601 t Veld Noord uitbreidingsfase TOTAAL OVERZ straatnamen

In het gerealiseerde deel van het plan kennen we nu in dit thema Akkerwinde en Boterbloem.

Uit het collegebesluit van 2009 is er voor de uitbreidingsfase gekozen de namen Koninginnenkruid, Madelief, Kattenstaart, Dotterbloem, Fluitenkruid, Korenbloem en Grasklokje aan toe te voegen.