Foto2410 640x480

Op donderdag 24 oktober hebben de oud-consuls van de Oorlogsgravenstichting (OGS), in bijzijn van burgemeester Nawijn, erespelden opgespeld gekregen door de heer Teeuwisse (Hoofd Archief, necrologie, PR & Voorlichting).

De heer Van Dijk kreeg een zilveren erespeld als ereteken voor zijn 11-jarige consulschap en de heren De Vries en De Lange kregen een bronzen erespeld voor hun respectievelijk 9-jarige en 8-jarige consulschap.

Veel inzet voor het onderhoud van oorlogsgraven

De heren Van Dijk, De Vries en De Lange zijn jaren de ‘ogen en oren’ van de Oorlogsgravenstichting geweest in de voormalige gemeenten. Als lokale vertegenwoordigers van deze stichting droegen zij zorg voor de in- en externe contacten met betrekking tot het onderhoud van de oorlogsgraven. De heren hebben dit werk altijd op een goede wijze en met veel inzet gedaan. Als nieuwe consul voor de gemeente Hollands Kroon is de heer Homan aangesteld, die eerder al consul was in de voormalig gemeente Wieringen.

Meer informatie Oorlogsgravenstichting

De Oorlogsgravenstichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en oefent wereldwijd toezicht uit op het onderhoud van bijna 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Gemeente Hollands Kroon heeft na de fusie acht Nederlandse oorlogsgraven en 42 geallieerde oorlogsgraven. Doordat de stichting ter plekke niet altijd zelf haar zaken kan behartigen, is het consulsysteem ingesteld. De consuls, die meestal in dienst zijn van een gemeente, worden officieel benoemd door de burgemeester. Bij het verlaten van de gemeentelijke dienst stopt ook het consulschap.

Foto: Gemeente Hollands kroon