GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon ontving op 1 oktober een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw transformatorstation tussen de Moerbeek en de Blockhuijsenlaan in Zijdewind.

De aanvraag ligt op dit moment 6 weken (tot 11 december) ter inzage. In de raadsvergadering van 28 november 2013 vroeg het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon de gemeenteraadsfracties om een zienswijze. Bijna alle fracties gaven aan geen transformatorstation op de aangevraagde locatie te willen. Het college heeft uiteraard kennis genomen van de zienswijzen en beraadt zich de komende periode op wat deze zienswijzen betekenen voor de procedure en het besluit dat het college over de vergunningaanvraag moet nemen.