59710977 1492818957520314 1744955146900602880 oaa

Voor muziekverenigingen is het momenteel jammer genoeg nog niet mogelijk om met elkaar muziek te maken. Gelukkig zijn er creatieve oplossingen zoals op afstand hetzelfde stuk spelen met behulp van Zoom. Ook Winkel’s Harmonie gaat met elkaar op afstand te musiceren onder leiding van onze dirigente Astrid Gorter. Wij gaan binnenkort met z’n allen op afstand aan de slag. Het resultaat van onze inspanningen zullen we op onze website www.WinkelsHarmonie.nl plaatsen.

Ondanks dat bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn, is het ons wel gelukt om de jaarlijkse geraniumactie te houden. Door middel van het invullen van het huis-aan-huis verspreide bestelformulier en betaling per bank, was het mogelijk om de gewenste planten te bestellen. Deze planten zijn op 5 mei jl. allemaal bij onze trouwe afnemers afgeleverd door de leden. Het was voor ons spannend of deze opzet zou werken maar terugkijkend kunnen we constateren dat de geraniumactie een groot succes was. Hartelijk dank voor het laten slagen van deze actie!

Met collectebussen langs de deuren voor de anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds kan dit jaar ook geen doorgang vinden. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft gelukkig een creatieve, in deze tijd passende oplossing, bedacht om culturele verenigingen toch in staat te stellen om de jaarlijkse -voor onze vereniging zo noodzakelijke- subsidie te mogen ontvangen.

Door middel van de link op de website www.WinkelsHarmonie.nl, (zie ook onze Facebook pagina), kunt u in de week van 22 tot 30 mei een donatie doen aan het anjerfonds. Omdat het anjerfonds dit jaar 75 jaar bestaat mogen wij de gehele opbrengst van de collecte zelf houden.

Wij kunnen uw bijdrage heel goed gebruiken!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vriendelijke groet,

Winkel’s Harmonie