Kolgans 1 2 BorderMaker

Ganzen associeerden we vroeger met de winter: het waren vroeger wintergasten. De ganzen kwamen vanuit het noorden (hun broedgebied) aanvliegen in V formatie, de V van Vorst!

Brandgans 1 BorderMaker

Drie algemene ganzen en één wat zeldzamere gans passeren de revue

Kleine Rietgans 1 BorderMaker

Alleen de Rietganzen broeden nu (nog) niet in Nederland, de andere soorten hebben Nederland inmiddels ontdekt als ideaal broedgebied, met alle narigheid van dien voor boeren en het vliegverkeer rond Schiphol.

Rietgans 1 BorderMaker

De Rietganzen kunnen we winters in de Wieringermeer, waar ze de stoppels van bieten en aardappelen consumeren, gemakkelijk te zien krijgen.

Foto's + tekst: Otte W. Zijlstra