20170416 110147 BorderMaker

Een zwanenstel keert jaarlijks terug naar dezelfde plek om een aantal eieren uit te broeden. Dit jaar zijn het er zeven. Als alles goed verloopt zullen er dus binnenkort zeven jonge zwanen leren zwemmen.

Natuulijk maken wij de plek van de broedplaats niet bekend, om de dieren alle rust te gunnen.

Foto: Ingezonden