290114 640x480

Wij gaan terug naar het jaar 1908.

De foto's zijn genomen aan de Winkeler Dorpsstraat ter hoogte, van waar anno 2020 de P. Dekkerstraat is te vinden. De boerderij stond op de plek, waar nu de ingang is van deze eerder genoemde straat. De laatste foto geeft het beeld van vlak na de verkaveling en het dempen van de voorsloot in het jaar 1976.

Foto's: Archief P. de Graaf

115 Boerderij van J. Dekker nu P. Dekkerstraat. 1908 aaa

114 Dorpsstraat links J.Dekker. 1931 640x480

121 Dorpsstraat west vanaf Raadhuis 1976