holl kr

Aanstaande raadsvergadering van donderdag 23 mei zijn Lars Ruiter (22 jaar, VVD) en ik, Daan Pruimboom (20 jaar, Onafhankelijk Hollands Kroon) voornemens om een motie in te dienen om de politieke participatie van jongeren in Hollands Kroon te verbeteren.

Wij zijn de twee jongste raadsleden van de gemeente Hollands Kroon, en zijn hiermee een vreemde eend in de bijt. Politieke interesse van jongeren in de gemeentepolitiek is zeer laag, laat staan de participatie. Dit is in lijn met de trend die het CBS landelijk al heeft geconstateerd.

Politieke bewustwording is belangrijk voor de lokale democratie, zeker in gemeenten waar relatief veel jongeren wegtrekken. Met onze motie willen wij een werkgroep Stimulering Politieke Participatie Jongeren (SPPJ) laten instellen. Deze werkgroep krijgt enkele taken mee, waaronder het organiseren van een interactieve studiedag voor het aankomende schooljaar, waarvoor jongeren die bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 voor het eerst mogen stemmen, worden uitgenodigd.

Wij hopen hiermee ervoor te zorgen dat meer jongeren gaan stemmen, en zich misschien zelfs wel kandidaat willen stellen, net zoals Lars en ik dat hebben gedaan vorig jaar. Wij willen de gemeentepolitiek zichtbaarder maken en dichter bij de jongeren te brengen.