gl18 BorderMaker

Datacenters: GroenLinks stelt vragen over de toestemming voor bouwactiviteiten zonder vergunning en de eventuele schadeclaims

Uit recente mediapublicaties ontstaat het beeld dat er zonder bouwvergunning aan de bouw van een datacenter begonnen is. Volgens een persbericht van Microsoft (Hollands Kroon Actueel, 26 november 2020) is dit gebeurd met medeweten en instemming van het college. GroenLinks is daardoor verrast en maakt zich zorgen over de consequenties. Daarom stelt fractievoorzitter Lilian Peter hierover schriftelijke vragen aan het college (PV-2053).

1. Toenemende onzekerheid over de vergunning

In de publicaties schetst het college het beeld alsof de vergunning een gelopen race is en hooguit afhangt van een meter meer of minder schoorsteen. Dat beeld is onjuist: Na de ingediende zienswijzen gaat het om de status die aan de IPCC-Installaties wordt toegekend en de vraag of de gemeente voor deze omgevingsvergunning het bevoegd gezag is. Daarmee is de kans dat de omgevingsvergunning niet wordt verleend, reëel geworden. Dan is het niet raadzaam om bouwen zonder vergunning toe te staan. Bij de beantwoording van politieke vragen (PV-2022) stelde het college: “Als college kunnen wij geen garanties afgeven aan AgriportA7 en/of initiatiefnemers van datacenters over de uitkomst van deze procedure.”

Vraag 1:

Waarom stemde het college in met de bouwwerkzaamheden vóórdat er zekerheid is over de omgevingsvergunning?

2. Risico miljoenenclaims

Wanneer Microsoft bouwkosten maakt met medeweten en toestemming van het college, dan kan Microsoft die kosten mogelijk verhalen op de gemeente als de verwachte vergunning uitblijft, vertraging oploopt of gewijzigd wordt. Het bedrag van zo’n schadevergoeding kan fiks zijn.

Vraag 2:

Is het college zich bewust van de risico’s op schadeclaims die het gevolg kunnen zijn van instemming met bouwwerkzaamheden zonder omgevingsvergunning? Zo ja, hoe heeft het college deze risico’s afgedekt? Het antwoord op deze vragen wordt binnen dertig dagen door het college gepubliceerd op https://gemeenteraad.hollandskroon.nl/ > raadsstukken > schriftelijke vragen. GroenLinks hoopt echter dat, gezien de actualiteit, het college deze vragen op korte termijn zal beantwoorden (net als de vragen die andere fracties hierover gesteld hebben).

Het college heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen

- PV 2048 GL Burgerinitiatief bestemmingsplan en maatschappelijke kosten-batenanalyse;

- PV 2049 GL Delegatiebesluit in de praktijk;

- PV 2050 GL Toelichting op besluiten beleidskaders.

Wil je hier meer over weten of wil je iets anders bij GroenLinks aankaarten? Fractie en bestuur zijn bereikbaar via het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..