SB9AA128A2 D29C 49A9 AC1B 25AA8418A2B25546aa

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari wordt Marjon Tolhuis be√ędigd als raadslid voor de ChristenUnie in Hollands Kroon en daarmee is zij de opvolger van Johan Paul de Groot, die in dezelfde vergadering afscheid neemt.

Marjon is sinds 2014 betrokken bij de fractie en heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op de sociale portefeuille.

Van achter de schermen heeft zij een belangrijk aandeel gehad in het tot stand komen van de monitoring van de kwaliteit van met name de jeugdzorg in Hollands Kroon.

Foto: Kenneth Stamp