pvda16

Werkbezoek PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en Statenlid Gert-Jan Leerink aan datacenters Hollands Kroon - vrijdag 5 maart 14.30 uur

Nederland is toe aan een andere, eerlijkere koers. De Partij van de Arbeid ziet te veel verloedering van het landschap door bijvoorbeeld de toename van datacenters en distributiecentra in het Noord-Hollandse landschap. Maar ook verdwijnen er steeds meer banen en voorzieningen uit kleine gemeenten. De PvdA vindt dat dat anders moet.

Noord-Hollands PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en Statenlid Gert-Jan Leerink gaan samen met PvdA-raadslid Sylvia Buczynski, op vrijdag 5 maart, op werkbezoek naar de Wieringermeer, gemeente Hollands Kroon om te pleiten voor meer investeringen in de regio. In hun plan investeert de PvdA fors in de regio, zoals in de Noordkop, zodat daar meer betaalbare woningen komen, de bereikbaarheid beter wordt en dat in dorpen belangrijke voorzieningen zoals zorg, onderwijs en winkels behouden blijven.

Maar ook om het landschap mooi te houden. Om die reden stelt de PvdA dat er nadere eisen moeten komen voor de vestiging van datacenters en distributiecentra en dan met name voor de inpassing in het landschap en de kwaliteit van de bebouwing.

De PvdA vindt het van groot belang dat we kiezen voor een schone, gezonde en leefbare wereld. De windmolens in Hollands Kroon leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan onze duurzame energie, maar de lichthinder van deze windmolens is voor veel mensen een doorn in het oog. De PvdA pleit er daarom ook voor dat energiebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door de lichthinder weg te nemen.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk: De geluiden vanuit de Noordkop dringen te weinig door in Den Haag. De regio is bij dit randstad-kabinet Rutte II vaak het ondergeschoven kindje. Het is zaak dat problemen zoals die in Hollands Kroon beter op de politieke agenda komen. Daar wil ik mij als Noord-Hollands Kamerlid keihard voor inzetten.

Programma:

14.30 uur bezoek datacentra Agriport A7, aansluitend Windpark Wieringermeer

15.15 uur Anna Paulowna