ohk

In het proces rondom de datacenters in de Wieringermeer is veel onduidelijk. Veel inwoners maar ook enkele politieke partijen snakken naar duidelijkheid. Onder hen is ook de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon.

Bij het interpellatiedebat op 18 maart 2021 gaf de wethouder aan dat hij helderheid zou verschaffen over een aantal zaken. Doordat de spelregels op het laatste moment werden veranderd heeft de fractie van OHK besloten om niet deel te nemen aan het debat. Zij zullen de vragen uit hun betoog op een later tijdstip aan de betreffende wethouders stellen.

Maar de fractie heeft wel met aandacht het debat gevolgd en constateerde opnieuw dat de raadsleden niet juist zijn geïnformeerd door wethouder Theo Meskers. In zijn betoog sprak hij over SDE++ subsidies en dat deze dit jaar beschikbaar zouden komen. En dat blijkt niet juist. Ook in 2020 zijn de subsidies al verstrekt.

Om hier duidelijkheid over te krijgen heeft de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon een twintigtal vragen over gesteld aan het college. Het college van Hollands Kroon heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.