cdahk

Geachte leden van het college,

Er worden de laatste tijd wekelijks en soms dagelijks fietsen gestolen vanuit de fietsenstalling van het NS station in Anna Paulowna. Er is regelmatig sprake van rondhangende jeugd en geluidsoverlast. Bovendien is er sprake van vandalisme aan de geparkeerde auto’s en fietsen. Met als dieptepunt het weekend van 13 op 14 november waarbij een aantal fietsen op de rails gegooid is. Deze actie heeft zelfs de landelijke pers gehaald. Gelukkig is er niets gebeurd maar dit had tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Een alerte machinist heeft dit kunnen voorkomen. Dit alles brengt nogal wat onrust teweeg bij reizigers en omwonenden. Velen durven hun fiets niet meer te stallen in de stations fietsenstalling en zoeken een plek in de buurt van het station.

Het CDA heeft in dit verband een aantal vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de boven omschreven situaties ?;

2. Zo ja : welke acties heeft het college ondernomen om de situatie te verbeteren?;

3. Zo nee: waarom niet?;

4. Is het college bereid om actie te ondernemen, al dan niet in samenwerking met Pro Rail/ NS en politie in de vorm van meer toezicht en het eventueel aanbrengen van camera’s op of in de buurt van het station?;

5. Zo ja: aan welke actie of acties denkt het college ?;

6. Zo nee: wat is de reden hiervan?.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Hans van Tongerlo