vlag groenlinks 002aaa

Verblijfaccommodatie arbeidsmigranten in centrum Hippolytushoef

Geachte leden van het college,

Op 16 september 2021 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan facetplan logies dat tot doel heeft niet-recreatief verblijf in horecabestemming te voorkomen. Aanleiding hiertoe was de situatie rond het Kerkplein in Hippolytushoef.

Meerdere inwoners in het centrum van Hippolytushoef hebben ons echter laten weten ongerust te zijn over het verbouwen van leegstaande panden met een winkel of horecabestemming voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten.

Vraag 1) Zijn er bij de gemeente vergunningaanvragen voor niet-recreatieve logies/verblijf accommodatie in Hippolytushoef ingediend? Zo ja, welke?

Vraag 2) Is het verbouwen van panden met een winkelbestemming voor kamerverhuur toegestaan?

Vraag 3) Is het verbouwen van panden met een woonbestemming voor kamerverhuur toegestaan?

Vraag 4) Bent u bereid om te onderzoeken of de zorgen van de inwoners gegrond zijn?

Vraag 5) Bent u bereid om, als de zorgen gegrond blijken te zijn, handhavend op te treden of geeft u de voorkeur aan gedogen?

Met vriendelijke groet,

Lilian Peters

GroenLinks